MAELE A SESOTHO PDF

Published by on April 13, 2021
Categories: Marketing

Maele. Basali ke tau li mesana: Ke hore basali ke batho ba bohale ba litau empa haele ha ho tluoa ntoeng, ba keke ba loana joaloka litau. Hona ho bolela hore. Maele le maelana a #sesotho ka #sekgowa 1-Hale fete kgomo leje motho You doesn’t pass a cow and eat a person 2-Ntja pedi hae hlolwe ke sebata. MAELE A SESOTHO LE LITLHALOSO has members. Re bua ka puo ea sesotho fela le litlhaloso tsa mantsoe a thata.

Author: Yozshugis Meztimi
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 14 March 2004
Pages: 325
PDF File Size: 19.91 Mb
ePub File Size: 3.76 Mb
ISBN: 180-5-53366-450-8
Downloads: 46350
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikara

Mekoko ha e qhwaelane.

Letswele la kgomo le okamela kgamelo. Tshimo ya ka eo ke e lemang ka matsoho, ha dijo tsa yona di mmaele, ke di kotula ka mahlo.

A bird that leaves its eggs and runs away? Ke le ngotse ka matsoho, ha ke qetile ke le bala ka mahlo. Sehlaha sa nonyana se okamela bodiba?

  BACH KOONCE PDF

Phutse le hara thota? Lies do not pay. Days are not the same. To make oneself important. Tsela-kgopo ha s robatse naheng.

Half a loaf is better than no bread. A dog follows the one who feeds it.

Tshwene ha e ipone lekopo. To be in mourning. Patience is a virue. To nod in agreement.

Meso e tswala meswana. Mighty things rise from trivial ones. Leshano ha le ruise motho. Ho tshwara ka meno.

Ho ntshana se inong. To deceive a person. Ho qetwa ke letsapa. A word is enough to the wise. Lefu ha le jwetse. Ho oma ka hloho.

maele – Bukantswe v.3 – Online Sesotho – English dictionary — Bukantswe ya Sesotho le Senyesemane

To fear a harmless thing. The little mother of blackness, comer from the reeds? Ha o otla ntja, e tla betla meno.

Leboela le a ja. Mohlankana ya dulang lehaheng? To live from hand to mouth. A tree is known by its fruit.

MAELE A SESOTHO LE MEKHOA EA HO A RUTA ((SOTHO PROVERBS, &c.)

Milk – its whiteness. Katse ha e le siyo, tweba di a hlanaka. To save for the future. Ntja e tsokela ya e fang. Shweshwe tsa mohlaka o moholo?

  AMBER DICELESS RPG PDF

Monna ya fetolang mmala ka nako le nako?