DIKI KITAB PDF

Published by on March 30, 2021
Categories: Video

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Dizragore Nizilkree
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 27 March 2011
Pages: 196
PDF File Size: 5.58 Mb
ePub File Size: 19.84 Mb
ISBN: 704-9-52882-369-4
Downloads: 58240
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Duzuru

Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti. U ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi. WordPress Theme by Simple Themes. Textige ewladliri warisliq qilalmaydu.

Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu. U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur.

“Dunya Kitab Oqush Küni” de Istanbuldiki Uyghur Oqughuchilar Pa’aliyet Ötküzdi

Viki igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin. U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu. U manga bularning menisini dep berdi. Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi.

  ELECTROREFINING OF GOLD PDF

Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. Bu silerge jakarlanghan permandur: Ular heykelning aldida turdi.

U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. Bash Bet Biz Kim?

Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi. Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu.

U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti. Biz gunah qilduq we xatalashtuq. Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu.

U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti. U intayin qorqunchluq idi. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. Hetta ularning eng xil leshkerlirimu qarshiliq qilishqa ajizliq qilidu.

Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila. Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi. Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu.

Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi. Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti.

  HERMANN HESSE NARCISSUS AND GOLDMUND PDF

Daniyal | Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti

Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki qushlar changga tiziptu. Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu. Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. U Daniyalni shirlardin qutquzdi. U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu. Ular sheytanning xizmitini qilidu. Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken.

Diki karthasasmita (@dikikarthasasmita) • Instagram photos and videos

Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. Liwiyilikler we Kushlarni boysunduridu.

Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen litab ichishti. Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu.

Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu. Men qorqup, yerge bash qoydum.