AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 PDF

Published by on April 3, 2021
Categories: Technology

Akta Keselamatan Sosial Pekerja □ Seksyen 28(1): Jika seseorang pekerja yang diambil kerja dalam apa-apa pekerjaan yang diperihalkan dalam. Original name: Akta Keselamatan Sosial Pekerja Name: Employees Social Security Act, , (Act 4). Country: Malaysia. Subject(s): Social security. Akta Keselamatan Sosial Pekerja Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock. MYR Qty: Add to cart. -OR- Checkout.

Author: Mazugis Faern
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 9 June 2015
Pages: 186
PDF File Size: 20.67 Mb
ePub File Size: 11.7 Mb
ISBN: 303-4-51021-741-2
Downloads: 61149
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grozil

Skim ini memberi perlindungan kepada orang berinsurans yang bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan.

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) & peraturan-peraturan & kaedah-kaedah

Marwan Ibrahim 2. Abdul Ghafar BabaMinister without Portfolio. Tengku Zarhana 4. Views Read Edit View history. Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada kata yang menjalankan pekerjaan sendiri. Tuntutan boleh dibuat selepas tarikh terakhir hilang upaya sementara. Faedah Orang Tanggungan dibayar secara alta kepada orang tanggungan yang layak sekiranya orang berinsurans bekerja sendiri meninggal dunia akibat bencana kerja.

The Employees’ Social Security Actin its current form 26 Mayconsists of 7 Parts containing sections and 10 schedules including 12 amendments. Skim ini menyediakan faedah tunai kepada pemandu teksi dan tanggungannya di samping menyediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vokasional.

Retrieved from ” https: Administration, Finance and Audit Part V: Yuhanisak Hamdan 3. Sebagai permulaan skim ini diwajibkan ke atas pemandu teksi dan perkhidmatan seumpamanya di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri Kemudahan vokasional seperti latihan dalam bidang elektrikal, jahitan, membaiki radio dan lain-lain.

  MA741 DATASHEET PDF

Untitled Prezi by syazwan boy on Prezi

By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Penyakit pekerjaan sosizl penyakit yang berpunca atau terbit daripada pekerjaan yang dinyatakan dalam Jadual Kelima kepada Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan ata ManickavasagamMinister of Labour. Faedah pendidikan merupakan suatu kemudahan dalam bentuk pinjaman atau biasiswa kepada anak tanggungan penerima Faedah Berkala PERKESO dan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Hilang Upaya Kekal ertinya hilang upaya yang berkekalan hingga mengurangkan keupayaan seseorang untuk menjalankan pekerjaannya.

Faedah Pengurusan Mayat dibayar kepada orang tanggungan yang layak sekiranya orang berinsurans bekerja sendiri meninggal dunia akibat daripada bencana pekerjaan atau semasa menerima faedah hilang upaya.

Perlu mengemukakan sijil cuti sakit. An Act to provide social security in certain contingencies and to make provision for certain other matters in relation to it. Articles containing Malay-language text. Pembayaran juga boleh dibuat secara online melalui perbankan internet di www.

Miscellaneous Schedules External links [ edit ] Employees’ Social Security Act This article incorporates text from this source, which is in the public domain. Structure [ edit ] The Employees’ Social Security Actin its current form 26 Mayconsists of 7 Parts containing sections and 10 schedules including 12 amendments. This page was last edited on 1 May keselamwtan, at Employees’ Social Security Act Parliament of Malaysia An Act to provide social security in certain keselamagan and to make provision for certain other matters in relation to it.

  IF ANGELS BURN LYNN VIEHL PDF

Faedah Hilang Upaya Sementara dibayar kepada orang berinsurans bekerja sendiri sepanjang tempoh cuti sakitnya yang disahkan oleh zkta dan mestilah sekurang-kurangnya empat 4 hari termasuk hari kemalangan. Akta ini berkuatkuasa mulai 1 Jun Nurul Asyikin Pemulihan jasmani seperti fisioterapi, pembedahan rekonstruktif, anggota tiruan, rawatan hemodialisis, kerusi roda, tilam khas, tongkat, commode chair, pampers dan lain-lain.

Akta Keselamatan Keseoamatan Pekerjais a Malaysian laws which enacted to provide social security in certain contingencies and to make provision for certain other matters in relation to it.

Employeesocial security. Elaun yang diberikan kepada orang berinsurans bekerja sendiri yang tidak berdaya dengan teruknya sehingga memerlukan layanan tersendiri oleh orang lain. Jika sedang belajar di IPT, terima faedah sehingga mendapat ijazah pertama atau berkahwin mana yang lebih awal.

From Wikipedia, the free encyclopedia.

Tempoh perlindungan adalah selama 12 bulan mulai dari tarikh dan masa caruman dibayar dan diperakui menerusi cetakan pada resit bayaran caruman.